Kloosterwaard

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Kloosterwaard is een private label van BMN Bouwmaterialen en wordt exclusief verkocht door haar lokale bouwmateriaalhandelsbedrijven. BMN Bouwmaterialen, dan wel haar lokale bouwmateriaalhandelsbedrijven, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. BMN Bouwmaterialen, dan wel haar lokale bouwmateriaalhandelsbedrijven, behouden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

  

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan BMN Bouwmaterialen of haar Kloosterwaard fabrikanten. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd. Mocht BMN Bouwmaterialen, dan wel de Kloosterwaard fabrikanten, op de hoogte worden gebracht van het onrechtmatig gebruik van fotomateriaal dan wel productinformatie, dan heeft BMN Bouwmaterialen, dan wel de Kloosterwaard fabrikanten, het recht de gebruiker te sommeren afstand te doen van het materiaal.

Kloosterwaard Basics Amsterdam Reno Rood vormbak
Amsterdam
Kloosterwaard Basics Maastricht Reno Brons vormbak
Maastricht
Kloosterwaard Exclusive Rotterdam
Rotterdam
Kloosterwaard Basics Leeuwarden geel zilverzand handvorm waalformaat
Leeuwarden
Kloosterwaard Exclusive Nijverdal
Nijverdal
Kloosterwaard Basics Veghel Rood vormbak waalformaat
Veghel
Kloosterwaard Basics Stadskanaal Brons vormbak waalformaat
Stadskanaal